קרס בשיטות הוראה קלינית לקידום לימודי המתמטיקה

קורס מתקדם בשיטות של הוראה קלינית ל-10 מדריכות בתכנית הלאומית לקידום לימודי המתמטיקה ברמת חמש יחידות