ליווי פדגוגי למנהלי בתי ספר בפריפריה

ליווי פדגוגי של 50 מנהלי בתי ספר בפריפריה החברתית שיובילו מאמץ בית ספרי להגדלת מספר בוגרי מתמטיקה ברמת חמש יחידות