תכנית להעלאת שיעור בוגרי מתמטיקה ברמת חמש יחידות בשפרעם

תכנית עירונית בשפרעם להעלאת השיעור של בוגרי מתמטיקה ברמת חמש יחידות מ-7.5% ל-14% (102 תלמידים) עד 2021