הגדלת מספר תלמידי חמש יחידות מתמטיקה

פיתוח של איגרת-חוב חברתית שמטרתה להגדיל את מספר תלמידי תיכון המסיימים חמש יחידות במתמטיקה ובפיזיקה