קבוצת למידה לרכזות המחוזות של התכנית הלאומית – מתמטיקה תחילה

מט"ח תכנס את מובילות היישום של התכנית הלאומית החדשה כדי ללמוד במשותף וליצור תיאום אפקטיבי