תכנית להכפלת בוגרי חמש היחידות במתמטיקה ומדעים

שלב ב' של יוזמה להשפעה משותפת (collective impact) קידום מצוינות בלימודי המתמטיקה והמדעים בשנים 2017-2015, ולתכנון יזמות בין-מגזריות לגיוס ולהכשרה של מורים חדשים.