הרחבת מעגל המצוינות בפריפריה

יזמת 5פי2 תפעל לרתום את ערך המצוינות כמנוף לצמצום פערים חברתיים בפריפריה