הוראה קלינית בבתי ספר

כלים ועזרים להטמעת הוראה קלינית בבתי ספר

בתי ספר שמצליחים להצמיח הוראה איכותית ולהרחיב את מעגל לומדי חמש היחידות במתמטיקה ומדעים, הם בתי ספר שבהם המצוינות היא ערך המוטמע בתרבות הארגונית. ערך המצוינות מתבטא באופן ההתנהלות, ביעדים, במדדים, במסרים, בתמונת העתיד ובעבודת הצוות. על-בסיס זה בית הספר מגדיר תפיסת הוראה משותפת ורוקם סביבה התגייסות ותיאום בין חברי הסגל, עם התלמידים ועם ההורים.

לשם כך נחוצים לו כלים ועזרים המאפשרים לו למקד את העשייה החינוכית במתן מענה אישי לכל תלמיד, ובהם תבניות של תכנית למידה אישית, כלי הערכה וניטור, תומכי הוראה ותיעוד בוידאו של ההוראה והלמידה. הוא מצמיח קהילה מקצועית של מורים בהובלת מורה רב-אמן הנסמכת על תיעוד של למידה והוראה מהכיתות, הפועלת יחדיו לשיפור התמיכה במורים ובתלמידים.

2018
תכנית הכשרת למנהלי בתי ספר על יסודיים על מנת להכין להרחבת לימודי המתמטיקה
סמינר הקיבוצים
2017
היוועצות עם מורי מתמטיקה מובילים בנושא מבחני פיזה
קרן טראמפ
2017
תכנון ולימוד כיצד לעודד מוטיבציה להצטיינות במתמטיקה ומדעים
קרן טראמפ
2017
תכנית ליווי לתהליכי ההתפתחות המקצועית של המורים
מכון דוידסון לחינוך מדעי
2017
ליווי פדגוגי במטרה להגביר את שיעור בוגרי המתמטיקה ברמת חמש יחידות בפריפריה
אליאנס – כל ישראל חברים
2017
ליווי בתי ספר על מנת לקדם לימודי חמש יחידות במתמטיקה
חותם – ג'וינט ישראל
2013
שילוב “תומכי הוראה” בשיעורי מתמטיקה ומדעים בבתי ספר על יסודיים
שיעור אחר
2015
שילוב תומכי הוראה בפיזיקה ומתמטיקה
שיעור אחר
2014
בחינת תפקיד עוזרי ההוראה במתמטיקה ומדעים
המכון לחינוך דמוקרטי
2014
הטמעת מערכת לניטור למידה
כאן ועכשיו
2014
מחקר בנושא שיתוף פעולה בין הורים למורים
מכון ברנקו וייס
2013
מאגר מידע של חומרי הוראה ולמידה למסלולי מתמטיקה ופיזיקה ברמת 5 יחידות לימוד
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
2012
תכנון פיילוט לשילוב תומכי הוראה בכיתות המתמטיקה והמדעים
שיעור אחר
2012
אקדמיית Khan, ישראל: מאגר סרטוני הוראה במתמטיקה לתיכון
מכללת שנקר
2013
פיתוח תכנית חונכות לתלמידי פיזיקה
אורט ישראל
2012
למידה מהצלחות – תיעוד חמישה בתי ספר המצליחים בהוראת המתמטיקה והמדעים
אבני ראשה