שילוב תומכי הוראה בפיזיקה ומתמטיקה

שילובם של 180 תומכי הוראה בבתי ספר על-יסודיים, מדי שנה במשך שלוש שנים, לצורך הגדלת שיעורי הבחירה וההתמדה של תלמידים בלימודי פיזיקה ומתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד.