ליווי בתי ספר על מנת לקדם לימודי חמש יחידות במתמטיקה

ארגון חותם ילווה בתי ספר מהפריפריה החברתית והגאוגרפית לקידום לימודי חמש יחידות במתמטיקה באמצעות שימוש בכלים פדגוגיים כגון קהילות לומדות, צפייה בשיעורים המתועדים בווידיאו, ליווי פדגוגי והוראה מותאמת לתלמיד.