ליווי פדגוגי במטרה להגביר את שיעור בוגרי המתמטיקה ברמת חמש יחידות בפריפריה

תכנית בית-ספרית של ליווי פדגוגי, במטרה להגביר את שיעור הבוגרים המסיימים את לימודיהם בבית הספר התיכון בכיתת המתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד, בשישה בתי ספר בפריפריה החברתית של ישראל