הטמעת מערכת לניטור למידה

חונכות למורים והפעלת תכנית לתרגול במתמטיקה המשלבת ניטור למידה והתאמת ההוראה בכיתות ט-י ב-25 בתי ספר תיכון.