תכנית הכשרת למנהלי בתי ספר על יסודיים על מנת להכין להרחבת לימודי המתמטיקה

תכנית הכשרה מבוססת-סימולציה ל-200 מנהלי בתי ספר על-יסודיים לצורך הכנת בתי הספר שלהם להרחבת לימודי המתמטיקה ברמת חמש יחידות