בחינת תפקיד עוזרי ההוראה במתמטיקה ומדעים

ביצוע הערכה והכנת חקרי-אירוע בנושא תפקוד אפקטיבי של תומכי הוראה בכיתות המתמטיקה והמדעים בבתי ספר על-יסודיים.