מחקר בנושא שיתוף פעולה בין הורים למורים

מחקר-יישומי שיברר כיצד ניתן לשפר את שיתוף הפעולה בין מורים לבין הורים ולשפר את תמיכתם לתלמידים הלומדים מתמטיקה ופיזיקה ברמה של חמש יחידות לבגרות.