תכנון ולימוד כיצד לעודד מוטיבציה להצטיינות במתמטיקה ומדעים

לימוד ותכנון כיצד לעודד מוטיבציה לתלמידי חטיבות הביניים להשקיע ולהצטיין בלימודי מתמטיקה ומדעים