תכנית ליווי לתהליכי ההתפתחות המקצועית של המורים

הערים טירה וקלאנסווה יחזקו את עבודת הרצף הלימודי ותהליכי ההתפתחות המקצועית של המורים כדי לשפר את המעבר של התלמידים מחטיבות הביניים לתיכון