לחבר בין שותפים לדרך חזרה לכל התכניות >

תכניות הקרן פועלות בדרכים שונות להגשמתו של יעד משותף. כולן חותרות להוראה איכותית לשם הרחבת מעגל המצוינות, כדי שיותר תלמידים יבחרו, יתמידו ויצליחו בלימודי המתמטיקה והמדעים ברמת חמש יחידות. הגם שכל אחת מהן עוסקת במרכיב מסוים, באזור גיאוגרפי או בשכבת גיל ספציפית, המכנה המשותף העמוק ושותפות-הדרך יוצרים צורך מיוחד בהיכרות הדדית, בתיאום, חלוקת עבודה ואיגום משאבים.

שיתוף פעולה ברשת המקצועית נועד לסייע למיצוי ההזדמנות הטמונה בכל פרויקט בנפרד, אך גם לחלחול של יכולות ומסרים לתוך הארגונים והמערכות. בתום מענקי הקרן ובסיום חייה, לרשת המקצועית שמור תפקיד חשוב בהבטחת המשכיות וקיימות של המהלך המשותף. המשך פעולתה של הרשת המקצועית, תוך נטילת אחריות משותפת של חבריה, היא אפוא תכלית מרכזית של המאמץ ליצירת שיתופי פעולה בין אנשי מקצוע וארגונים.