מענק רשתות

הקרן תמשיך בפעילות הכינוס כמנוף לפעילותה הפילנתרופית