קורס מנהלי תכניות עירוניות לקידום המצוינות

מחזור שני של קורס למנהלי תכניות עירוניות לקידום המצוינות בהוראה ובלמידה של מתמטיקה בבתי ספר על- יסודיים.