סיור לימודי בארה"ב למובילי קהילות מורים

ביקור לימודי בארצות הברית של מובילי תכניות "קהילות למידה מקצועיות למורים" של הקרן