תכנית הכשרה למנהלי תכניות עירוניות התטפח קידום מצוינות

אוניברסיטת בר אילן תפתח תכנית הכשרה למנהלי תכניות עירוניות למצוינות במטרה להעניק למשתתפים כישורים מקצועיים ומיומנויות ניהול שיאפשרו להם לפתח וליישם תכנית עירונית לקידום מצוינות במתמטיקה ומדעים