חוברת הדרכה בנושא ניהול מבוסס נתונים

חוברת הדרכה בנושא: ניהול מבוסס-נתונים של התכניות העירוניות לקידום המצוינות במתמטיקה