סיור לימודי בארה"ב

סיור לימודי לארה"ב של ראשות תכניות ההכשרה הקליניות מישראל.