סמינר לפיתוח תפיסה פדגוגית משותפת בין תכניות ההכשרה הקלינית

סמינר לפיתוח הוראה משותפת על ידי 80 מורי רב-אמן וחברי סגל אקדמי מ-8 תכניות "הוראה פלוס". עד 18,000 ש"ח מהמענק מיועדים לערב בהשתתפות 200 בוגרים - הציפייה היא שהמכללות והאוניברסיטאות יתרמו סך זהה לסכום זה. שמה וסמלה של הקרן יופיעו בכל פרסום מודפס ודיגיטלי ה