כינוס רשתות מקצועיות לשם הגברת שיתוף הפעולה

הקרן תבצע הפקת לקחים ממפגשים קודמים, תגדיל את הנפח, הטווח והמגוון של המפגשים ותעודד את חבריה להשתתף בהם ולהיות מעורבים בפעילותם