אירוע המדגים הוראה איכותית

האירוע יכלול הצגה והדגמה של הוראה איכותית, התכנסות של השותפים בקרן ויעסוק בהתמחות קלינית ממוקדת תלמיד