לטפח מומחיות בהוראה חזרה לכל התכניות >

תלמידים הבוחרים ללמוד במגמת חמש היחידות בתיכון עומדים בפני משוכה גבוהה. מכיוון שמדובר בתחומים שבהם הידע והמיומנות נבנים יחדיו, פער שנפער בתחילת הדרך עלול להתרחב ולהעמיק, ועד מהרה תלמידים רבים נושרים ממגמת המצוינות. זהו מצב שבו לאופן ההוראה שמור תפקיד מיוחד. על המורים למצוא איזון בין השאיפה לדחוף את הכיתה לדרגות גבוהות של העמקה וחשיבה, בלי לוותר על הרמה והקצב, ובין הצורך להעניק מענה אישי לכל תלמיד בזמן אמתי.

לשם כך מורים מספרים שהם זקוקים לכלים מעשיים שיתמכו בהוראה המתואמת לקצב, לסגנון, ליכולות ולקשיים של כל תלמיד בכיתה. השאיפה היא לסייע למורים לבנות עם כל תלמיד תכנית למידה אישית, לאבחן את יכולותיו וקשייו, ולהתאים לאור זאת את הוראתם תוך ליווי, ניטור ומשוב. תהליך זה נבנה על-ידי המורים ביחד בקהילה מקצועית בה הם מתמקדים בניתוח הלמידה של תלמידיהם וזיקתה לאופן ההוראה בכיתה.

2018
כנס בנושא תכניות למידה בהתאמה אישית
קרן טראמפ
2018
לימוד משותף לזיהוי הצרכים והיכולות היאפשרו להפעיל תכניות למידה אישיות
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
2013
התאמת שיטת הוראה ממוקדת למידה ומבוססת נתונים
קדימה מדע
2012
ליווי פדגוגי (instructional coaching) למורים למתמטיקה ולמדעים בבתי ספר תיכוניים
מכון ברנקו וייס
2011
כנס בנושא מערכת החינוך בפינלנד
אוניברסיטת תל אביב
2012
מתמטיקה וחינוך מתמטי – כנס בינלאומי
אוניברסיטת בן גוריון
2011
טיפוח קהילות לימוד אזוריות של מורים לפיזיקה לשם הגדלת מספר התלמידים במגמה
מכון ויצמן למדע
2011
עדש"ה - מאגר סרטי וידאו לפיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה
מכון ויצמן למדע
2012
מערכי שיעור לדוגמא להוראת המתמטיקה
הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל
2011
קולם של מורי הפיזיקה בישראל
מכון סאלד
2012
שיפור דרכי הוראה על ידי למידה שיטתית בעזרת וידאו
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
2013
הוצאה לאור של מאמרים וספרים לשיפור איכות ההוראה
מכון ברנקו וייס
2013
מאגר מקוון של טעויות אופייניות בלמידת המתמטיקה בחטיבת ביניים
אוניברסיטת תל אביב
2013
מחקר בנושא מורי המתמטיקה במסלול חמש יחידות
קרן טראמפ
2013
גיבוש המלצות אודות הכשרה והתפתחות מקצועית של מורים
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
2013
סיור לימודי למערכת חינוך איכותית באנגליה
קרן טראמפ
2013
מחקר אודות הוראה איכותית
מכון דוידסון לחינוך מדעי
2013
הקמת מאגר מידע של משימות דיאגנוסטיות
מכון ויצמן למדע
2013
סדנה למפעילי תכניות להתפתחות של מורי מתמטיקה ומדעים
מכון דוידסון לחינוך מדעי
2014
שילוב משימות דיאגנוסטיות בהוראת מתמטיקה
מכון ויצמן למדע
2014
הקמת קהילות להתפתחות מקצועית של מורי מתמטיקה
אוניברסיטת חיפה
2014
קורס וידיאו למורי מתמטיקה
מכון ברנקו וייס
2014
כלי לבניית משימות הערכת של למידת מתמטיקה
אוניברסיטת חיפה
2014
דוח על בחינות הבגרות במתמטיקה ובפיזיקה
קרן טראמפ
2014
סדנאות בנושא סרטי הוראה
אליאנס – כל ישראל חברים
2014
הנגשת מאגר המידע של PISA לציבור דוברי העברית
אוניברסיטת חיפה
2014
צוות משימה אודות מורי רב אמן
מכון דוידסון לחינוך מדעי
2014
הכשרת מלווים פדגוגיים הילמדו להיעזר בוידיאו
מכון ויצמן למדע
2016
קהילות להתפתחות של מורי כימיה
מכון ויצמן למדע
2015
הכשרת רכזי מתמטיקה והקמת קהילות מורים
מכון ויצמן למדע
2015
תיעוד עבודת הקרן
קרן טראמפ
2014
פרס טראמפ להוראה איכותית 2015
קרן טראמפ
2012
פרס טראמפ להוראה איכותית 2012
קרן טראמפ
2013
פרס טראמפ להוראה איכותית 2013
קרן טראמפ
2013
פרס טראמפ להוראה איכותית 2014
קרן טראמפ