הכשרת רכזי מתמטיקה והקמת קהילות מורים

הכשרה וליווי של 250 רכזי מקצוע במתמטיקה ובמדעים בבתי ספר על-יסודיים המגישים לבגרות ברמה של חמש יחידות, ולהקמה והפעלה של קהילות מורים בית ספריות (networked improvement communities), לשם הגברת הבחירה של תלמידים במגמות חמש היחידות במתמטיקה, בפיזיקה ובכימיה.