קורס וידיאו למורי מתמטיקה

פיתוח והפעלה של חמישה 'מועדוני וידאו' למורים למתמטיקה ברמה של חמש יחידות לימוד לבגרות