הקמת קהילות להתפתחות מקצועית של מורי מתמטיקה

תכנון תכנית עבודה להקמת קהילות להתפתחות מקצועית של מורי מתמטיקה ברמה של חמש יחידות לבגרות.