סיור לימודי למערכת חינוך איכותית באנגליה

קבוצה של חמישה מורים מעולים נסעו לאנגליה כדי להיפגש עם מורים בבתי ספר, וללמוד כיצד מורים לוקחים חלק בשיפור איכות ההוראה