הנגשת מאגר המידע של PISA לציבור דוברי העברית

המרכז לחקר האינטרנט שבאוניברסיטת חיפה ינגיש את מאגר המידע של PISA לדוברי העברית ויקדם את השימוש במידע בקרב אנשי חינוך