צוות משימה אודות מורי רב אמן

צוות מורי רב-אמן בנושא של סטנדרטים וצרכים של מורי רב-אמן בישראל והכנת דו"ח, בנושא.