מורי רב-אמן

בניית תפקידם של מורים רבי-אמן כמובילי קהילות המורים

מקצועות קליניים מתגבשים כאשר צומחת מתוכם שכבה של אנשי מקצוע בכירים המובילים את העשייה המקצועית. הם מנהיגים את הצוות, אחראים על הליווי של אנשי מקצוע חדשים ונושאים בתפקיד מוביל בזירה המקצועית. מזווית זו מקצוע ההוראה נמצא כעת בצומת בין פדגוגיה 'תעשייתית' לפדגוגיה קלינית. זו נקודת מעבר בין מציאות שבה כל מורה פועל ומופעל בנפרד, למצב שבו מקצוענות בהוראה מתפתחת בשיתוף וביחד על בסיס ידע ומומחיות.

מורים בכירים הם המפתח המרכזי להצלחתו של תהליך זה. הם המובילים את הקהילות המקצועיות של המורים ועמם עמיתיהם המורים מתייעצים ואליהם הם פונים בקשויות מקצועיות. לכן, ככל שיינתן להם מקום משמעותי, כך יגבר הסיכוי שהוראה קלינית תצמח ותשגשג.

 


לאתר פרס טראמפ להוראה איכותית

2018
קורס הכונה למלווים פדגוגיים מדרום הארץ
מכון דוידסון לחינוך מדעי
2017
פרס טראמפ להוראה איכותית לשנת 2017
קרן טראמפ
2016
פרס טראמפ להוראה איכותית 2016
קרן טראמפ
2016
תכנון להקמת מכון להוראה מתקדמת
קרן טראמפ
2016
הכשרה ארצית לטיפוח הוראת מתמטיקה קלינית
מכון דוידסון לחינוך מדעי
2013
גיבוש המלצות אודות הכשרה והתפתחות מקצועית של מורים
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
2014
צוות משימה אודות מורי רב אמן
מכון דוידסון לחינוך מדעי
2014
פרס טראמפ להוראה איכותית 2015
קרן טראמפ
2012
פרס טראמפ להוראה איכותית 2012
קרן טראמפ
2013
פרס טראמפ להוראה איכותית 2013
קרן טראמפ
2013
פרס טראמפ להוראה איכותית 2014
קרן טראמפ