קורס הכונה למלווים פדגוגיים מדרום הארץ

קורס הכנה ל-25 מלווים פדגוגיים חדשים במתמטיקה מאזור הדרום, שימלאו תפקידי מנהיגות מקצועית