תכנון להקמת מכון להוראה מתקדמת

צוות משותף ילמד את האפשרויות וההזדמנויות ויחבר המלצות לגבי צעדים מעשיים הדרושים להקמת מכון להוראה מתקדמת