פרס טראמפ להוראה איכותית 2016

כחלק מסקירה מקיפה של פעילות הקרן לאורך חמש שנות קיומה במחזור החמישי של הפרס תיעשה הערכה של בוגרי התכנית ופעילותם