הכשרה ארצית לטיפוח הוראת מתמטיקה קלינית

תכנית הכשרה ארצית לטיפוח מומחיות קלינית בהוראה עבור 40 מדריכים ומלווים פדגוגים חדשים להוראת המתמטיקה.