הוראה איכותית חזרה לכל התכניות >

כדי לשלב תכנים ברמה יישומית גבוהה, נדרשת יכולת של הוראה איכותית, המתאימה את עצמה לביצועי התלמידים במשימות ברמה גבוהה של חשיבה, הבנה ויישום. יכולת זו תתפתח בידי מורים מעולים ובסיוע של מומחים מהאקדמיה, אשר יבנו יחדיו מסגרות וכלים של פיתוח מקצועי, שגרות עבודה משותפות ומהלכי הוראה מדורגים.