הוראה איכותית חזרה לכל התכניות >

כדי לשלב תכנים ברמה יישומית גבוהה, נדרשת יכולת של הוראה איכותית, המתאימה את עצמה לביצועי התלמידים במשימות ברמה גבוהה של חשיבה, הבנה ויישום. יכולת זו תתפתח בידי מורים מעולים ובסיוע של מומחים מהאקדמיה, אשר יבנו יחדיו מסגרות וכלים של פיתוח מקצועי, שגרות עבודה משותפות ומהלכי הוראה מדורגים.

2022
סדנאות סימולציה בנושא של הוראת מתמטיקה יישומית
המכללה האקדמית לחינוך גורדון
2022
כלים קוגניטיביים ללימוד משימות של מתמטיקה שימושית
אוניברסיטת חיפה
2022
סדנאות סימולציה- מתמטיקה שימושית
אוניברסיטת בר אילן
2021
שיעורים מצולמים להדגמת הוראה אפקטיבית של מתמטיקה שימושית
אוניברסיטת חיפה
2021
קהילות בית-ספריות של מורי מתמטיקה ב-100 חטיבות ביניים ליישום חשיבה מתמטית מסדר גבוה
מכללת אורנים לחינוך
2021
הכשרת רכזי מתמטיקה לליווי צוות המורים בשילוב של מתמטיקה שימושית גבוהה בכיתותיהם
מכון דוידסון לחינוך מדעי
2020
קורס מנהיגות וימי עיון למדריכים ולמורים למתמטיקה
מכון דוידסון לחינוך מדעי
2020
פיתוח כלי להערכת ההוראה של משימות מתמטיקה שימושית ברמה גבוהה
מכון ויצמן למדע
2020
סדנאות חשיפה ל-500 מורי ומורות מתמטיקה על מבחן פיז''ה
קרן טראמפ
2020
פתיחת קהילות למידה למורי מתמטיקה בחטיבות הביניים
הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל
2020
סיור לימודי בהולנד למורי מתמטיקה
מכללת לוינסקי