סיור לימודי בהולנד למורי מתמטיקה

מכללת לוינסקי לחינוך תוביל קבוצת למידה וסיור לימודי בהולנד של שש מורות מובילות למתמטיקה, במטרה ללמוד כיצד חשיבה מתמטית מסדר גבוה מיושמת במבחני פיז"ה ולהפיץ את המידע במעגלים רחבים יותר של מורים למתמטיקה