סדנאות חשיפה ל-500 מורי ומורות מתמטיקה על מבחן פיז"ה

בסדנאות תיבחן השאלה האם למידה לאור מסגרת פיז"ה מובילה ל"הקרבה" של רמת הידע המתמטי