קבוצות עמיתים

קבוצת למידה לעמיתים מפרויקטים שונים

בתכניות שונות של הקרן ובפעולות דומות נוספות, פועלים אנשי מפתח החולקים מכנה משותף מקצועי. הגם שכל אחד מהם משרת בסביבה ארגונית נפרדת, דיאלוג מקצועי ביניהם הנובע מהתפקיד המקצועי שהם ממלאים, הוא בעל משמעות רבה. שיח משותף שכזה יאפשר להם להמשיג בצורה טובה יותר את עבודתם, להגדיר סטנדרטים מקצועיים משותפים ולרקום שיתופי פעולה בין מוסדיים.
לשם כך, הקרן בחרה לכנס אנשי מפתח שכאלו, ובהם מנהלי ארגונים, מובילי קהילות מורים, מלווי מורים, ועוד, כדי ללמוד זה מזה ומאחרים ולקדם דיאלוג מקצועי בין ארגונים.

2016
כינוס רשתות מקצועיות לשם הגברת שיתוף הפעולה
קרן טראמפ
2016
אירוע המדגים הוראה איכותית
קרן טראמפ
2015
כנס רשתות מקצועיות לשיתוף פעולה וידע 2015
קרן טראמפ
2013
סיור לימודי למערכת חינוך איכותית באנגליה
קרן טראמפ
2014
סיור לימודי למערכת חינוך איכותית
קרן טראמפ