מוקדי חדשנות

ניסוי של מוקדי חדשנות מקומית ובחינת שילובם במערכת

לצד המהלכים המרכזיים לפיתוח הוראה איכותית ולקידום המצוינות, צומחות בשדה החינוכי יוזמות ניסיוניות וחדשניות. יוזמות אלו מאתגרות את השיטות המקובלות והן מציעות דגמים אחרים לקהילות מורים, שיטות אחרות לדיאגנוסטיקה וגישות אחרות להכשרת מורים ולהתערבות בית ספרית.  לעתים גישות אלו מוכיחות הצלחה הניצבת בצלו של המאמץ המערכתי.

לכן, קיים צורך מסוים לאפשר לגישות שכאלו לבצע ניסוי מבוקר בהיקף מצומצם ולסייע להן להוכיח היתכנות מעשית ותרומה חינוכית. במידת שהן מצליחות, נחוץ לבחון אפשרות לשלבן בתהליך הכולל.

2016
הפקת סרטוני הדרכה למורים חדשים לפיזיקה
מרכז שוורץ-רייסמן לחינוך מדעי
2016
הדרכת מורים ישראלים על ידי מומחים שוייצרים
מרכז חינוך ליאו בק
2014
עזרה של מורי פיזיקה ומהנדסים לתלמידים
מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע
2013
פיתוח מורי פיזיקה מהפריפריה
המכללה האקדמית תל חי
2013
שיפור ההישגים במתמטיקה ברמת חמש יחידות
תובנות בחינוך
2013
מודל אזורי של התפתחות מקצועית למורי מתמטיקה בצפון הארץ, כדי להגדיל את מספר התלמידים במסלול חמש יחידות לימוד
המכללה האקדמית תל חי
2012
הקמת מרכז אזורי להוראת הפיזיקה בגליל המרכזי
מנור-כברי
2012
עבודות חקר בפיזיקה לתלמידי בית ספר תיכון בירוחם וסביבתה
קרן ירוחם החדשה