שיפור ההישגים במתמטיקה ברמת חמש יחידות

תוכנית התערבות חדשה תפעל בשני בתי ספר על מנת לצמצם את שיעור הנשירה של תלמידי 5 יחידות מתמטיקה בשיתוף עם מתנדבי יחידה 8200, חברת ההייטק SCKipio ויואל גבע