הדרכת מורים ישראלים על ידי מומחים שוייצרים

קורס בהוראת פיזיקת חלקיקים על ידי מומחים מ- CERNעבור 25 מורים לפיזיקה ישראלים. שמה וסמלה של הקרן יופיעו בכל פרסום מודפס ודיגיטלי הקשור בכנס, תוך תיאום עם הקרן