המועצה המייעצת /
2020

המועצה המייעצת של קרן טראמפ היא גוף וולונטרי שמטרתו לסייע לקרן בעצה לגבי מדיניות, אסטרטגיה והערכה.

בשנת 2020 התכנסה המועצה המייעצת בתאריכים 31 בנובמבר – 2 בדצמבר. הדיונים התקיימו בסימן משבר קורונה והוקדשו ללמידה.