להניע מהלך חברתי חזרה לכל התכניות >

אנשים מוכשרים בוחרים בהוראה כאשר הם מרגישים גיבוי, תמיכה ואמון מהציבור ומנהיגיו וכשהם חשים שהם משרתים כחלוצים וכשליחי ציבור של מהלך חברתי חשוב. תלמידים בוחרים ומתמידים במגמת חמש היחידות ככל שהם מרגישים שהם חלק מקבוצת איכות מובילה וכשהם חשים שהמאמץ וההשקעה יפתחו להם דלתות לעתיד. מערכת החינוך אף היא קשובה לרחשי הציבור ורגישה לקריאה להתגייס לבעיות משמעותיות ולצורך חברתי ולאומי חשוב.

לכן, קיים צורך ליצור מודעות והזדהות ולהניע תנופה ציבורית להשקעה בהוראה ולמידה של חמש יחידות במתמטיקה ומדעים. יש לצלצל בפעמונים ולהצביע על הידרדרות בהישגים ועל מחסור במורים ולקרוא אל הדגל דור חדש ומוכשר של מורים. נחוץ להעלות על נס מורים והוראתם ולחשוף עשייה חיובית של אנשי מקצוע וארגונים רבים וטובים. יש לרתום את ההורים והתלמידים ליצירת מומנטום ציבורי ולהניעם לפעולה כחלק מתנועה חברתית.