הגיע זמן חינוך 2015

מאמץ במדיה החברתית על מנת לתמוך באסטרטגיית הקרן