הכשרה קלינית למועמדים להוראת מתמטיקה ומדעים

תכנית הכשרה קלינית לתשעים מועמדים מצוינים להוראת מתמטיקה ומדעים בבתי ספר על-יסודיים.